Partners

Herita heeft als National Trust organisatie voor Vlaanderen het voorrecht om waardevolle historische plekken te beheren en te restaureren in opdracht van de overheid. Zo worden onze schitterende maar vaak kwetsbare monumenten bewaard voor toekomstige generaties. Met die opdracht komt ook de ambitie om het onroerend erfgoed open te stellen voor publiek. Door middel van rondleidingen, expo’s, workshops en andere publiekswerkingsinitiatieven kan een brede waaier aan bezoekers deze bijzondere plekken echt beleven. Iedereen met een hart voor monumenten, landschappen en archeologische sites is welkom om deel te nemen aan de missie van Herita: als lid, vrijwilliger, donateur, bezoeker of sympathisant. Herita brengt mensen samen: verenigd in een gemeenschappelijk doel en verzameld op erfgoedplekken vol schoonheid en geschiedenis! Herita is tevens coördinator van Open Monumentendag in Vlaanderen.

Nederland Monumentenland verbindt monumenten met het dagelijks leven van iedere Nederlander om zo het draagvlak voor en het behoud van monumenten te vergroten. Dat doet Nederland Monumentenland door de ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals en het brede publiek en de monumenten te organiseren. Daarnaast zorgt de organisatie ervoor dat erfgoedprofessionals elkaar onderling ontmoeten en goed geïnformeerd blijven over wat zich afspeelt in de erfgoedsector. Nederland Monumentenland organiseert onder meer: VriendenLoterij Open Monumentendag, Open monumentendag Klassendag, het Nationaal Monumentencongres en de Erfgoedvrijwilligersprijs. Online kennisdeling gebeurt via het platform De Erfgoedstem. Samen met diverse erfgoedorganisaties beheert Nederland Monumentenland het e-learningplatform Leer je Erfgoed.