Keynote sprekers

09.50u 
Floris Alkemade, ex-rijksbouwmeester Nederland                     
De toekomst van het verleden

Floris Alkemade (1961) is architect en stedelijk ontwerper. Na zijn afstuderen bij Rem Koolhaas aan de TU Delft was hij 18 jaar lang verbonden aan het bureau OMA. Hij was van 2015 tot 2021 rijksbouwmeester van Nederland. In zijn essay De Toekomst van Nederland, de kunst van richting te veranderen (2020) formuleert hij haarscherp de grote uitdagingen waar we voor staan zoals de klimaatverandering, de afnemende biodiversiteit, de technologische revolutie en waterbeheersing maar ook sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Ondanks de vele doemscenario’s en pessimistische berichten ziet hij een hoopvolle toekomst, waarin optimisme en verbeeldingskracht de motor voor verandering zijn. Hij roept dan ook wetenschappers, kunstenaars en ontwerpers, allen gespecialiseerd in verandering, op om nieuwe wegen bloot te leggen.


11.00u
Sonja Vanblaere, Ere Administrateur-Generaal Agentschap Onroerend Erfgoed
Samen vooruitkijken met het verleden

Sonja Vanblaere is sinds 2006 administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed (en zijn voorganger Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed). Ze maakte in die periode van 14 jaar de evoluties in het onroerenderfgoedbeleid en de onroerenderfgoedzorg van nabij mee. Zo was ze nauw betrokken bij de totstandkoming van het Onroerenderfgoeddecreet. Ze transformeerde haar agentschap van een controlerende naar een kaderstellende organisatie die op een innovatieve manier inzet op actuele thema's zoals herbestemming, duurzaamheid en participatie. Samen met haar medewerkers streeft ze ernaar om onroerenderfgoedzorg voor iedereen vanzelfsprekend te maken.


11.00u 
Susan Lammers, Algemeen Directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Samen vooruitkijken met het verleden

Susan Lammers is sinds 2018 algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Voorheen werkte ze in directiefuncties bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën. Ze studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Haar missie is: "Onze toekomst een verleden geven en ons verleden een toekomst." Er wordt enerzijds gestreefd naar een optimale erfgoedzorg en anderzijds wordt de kracht van erfgoed ingezet bij grote maatschappelijke opgaven. "We bepalen samen wat tot het erfgoed behoort, welke waarde we eraan toekennen en hoe we ermee omgaan."


11.30u 
Eric Luiten, Hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TUDelft en voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Amsterdam
Sector, Factor, Vector. Drie benaderingen voor de verbinding tussen erfgoed en ruimte

Eric Luiten (1959) is parttime hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TUDelft, een aanstelling die hij momenteel combineert met het voorzitterschap van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Amsterdam. De afgelopen jaren vervulde hij achtereenvolgens het provinciaal adviseurschap voor ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland, het rijksadviseurschap voor Landschap en Water en het Spoorbouwmeesterschap. In de periode tussen 2005 en 2014 was hij hoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp, ook aan de TUDelft.